kortfilm | adam paulsson

videoporträtt | svenska ekobönder | limabacka kvarn

Hans far brukade påminna honom: det vi skördar från marken är det vi har blivit givna. För Adam Paulsson är arbetet med naturen ett ödmjukt och meningsfullt sätt att leva.

Adams fossilfria och högteknologiska lantbruk bygger på en djupodlad respekt och kärlek för den jord som föder oss - och vägleds av en förståelse för att jorden inte är vår att äga, utan endast är vår att vårda för kommande generationer.

Spela videoklipp

Video gjord för Limabacka Kvarn som en del i en serie filmer och porträtt av svenska ekologiska bönder.

Musik av Richard Olausson.