broschyr | kvarnskafferiet

varumärkesberättelse | illustrator | photoshop

Kvarnskafferiet är Limabacka Kvarns egna ekologiska kafé och saluhall, och bygger på sex generationers mjölnarhanterk.

Vi utformade denna kvadratiska A5 broschyr för att berätta historien om hur en kraftfull vision kan flytta berg och förverkliga drömmar.

Broschyren gjordes i Illustrator och Photoshop.

FRAMSIDA

En avskalad och trygg design som låter ord och bilder nå igenom ostörda.

SIDA 1

Vi gick igenom släktens fotoalbum och hittade bilder från familjens långa gärnings som mjölnare. Detta är en bild från 1930-talet föreställandes mjölnare med säckkärra och kanistrar med mjöl.

SIDA 2

Genesis i berättelsen om Kvarnskafferiet är de sena kvällarna i kvarnen på Väröhalvön där drömmen om Skafferiet slog rot.

SIDA 3

I familjens fotoalbum hittade vi detta foto av våra anfäder, bröderna Gustaf och Arvid, med en yngre kamrat och en säck mjöl på styret. Nybro Kvarn ca 1910.

SIDA 4

Berättelsen går tillbaka generationer till den tid då Sverige var ett fattigt land och många människor trotsade Atlanten i sökandet efter ett drägligare liv i Amerika.

SIDA 5

Limabacka Kvarn på den halländska kusten, 1947-48.

SIDA 6

Förr i tiden spelade kvarnen en viktig roll i landsbygdssamhällena. Det var en plats där människor möttes och pratade. Detta inspirerade visionen för Kvarnskafferiet.

SIDA 7

Svedjeråg växer i kvällssolen på Linus Källgårds gård, ett stenkast från kvarnen på Väröhalvön.

SIDA 8

Kvarnskafferiet vilar på en djup kärlek och respekt för jord och natur.

SIDA 9

Mjölnarna Andreas och Bengt utanför Limabacka Kvarn.

SIDA 10

Kvarnskafferiet öppnade i mars 2020, på Lindens torg i centrala Kungsbacka. Ett knappt år senare öppnade ett andra Kvarnskafferi i Stenungsund.

BAKSIDA

Logotypen är en hommage till Anders som byggde släktens första väderkvarn på Öland på 1850-talet - och med detta stöpte släktens öde i mjöl.