about | contact

I'm passionate about storytelling and communication in all its forms: video, text, photography, animation. I do believe in the importance of doing something you find meaningful, fun, and challenging.

This led me from the media program to being a newspaper reporter at SLA, moving on to sales and marketing of digital educational materials at TV2 Skole in Oslo.

But it was only when I stepped into the family business, Limabacka Kvarn, that I truly found my place. As a "mill communicator," I daily get to refine my skills in film, design, web solutions - while working towards our vision of a greener and healthier tomorrow.Att arbete med något man är genuint intresserad av, tillsammans med likasinnade, är fantastiskt roligt. På ett personligt plan så spenderas delar av året i Sverige, och då främst i Halland, och delar av året i Oaxaca, Mexiko. Utöver arbete består det dagliga livet av familjesamvaro, film, böcker, mat och boxningsträning.

Utöver arbete fylls dagarna av familjesamvaro, träning och matlagning, samt av en tidskonsumerande men fullständigt obesvarad kärlek till schack.

Berättandets kraft och förmåga att flytta berg, vare sig det uttrycks genom video, fotografi, grafisk design eller text, har alltid fascinerat mig.

Som försäljare på norska TV2, där jag arbetade med digitala läromedel riktade mot skolmarknaden, fick jag chansen att skärpa mina färdigheter inom marknadsföring, försäljning och presentation. Men det var när möjligheten att delta i vårt familjeföretag uppstod som jag verkligen kände att jag var på rätt plats.

Jag är oerhört tacksam över att dagligen kunna arbeta med något jag är genuint intresserad av och samtidigt få hjälpa till att ta familjeföretaget till nya höjder.

Denna tacksamhet tar i arbetet formen av en professionell dedikation präglad av yrkesstolthet, noggrannhet, hantverksskicklighet och en ständig strävan efter att utvecklas.

På ett personligt plan spenderas delar av året i Sverige, och då främst Halland, och delar av året i Oaxaca, Mexiko.

Utöver arbete fylls dagarna av familjesamvaro, träning och matlagning, samt en tidskonsumerande men obesvarad kärlek till schack.

På ett personligt plan så spenderas delar av året i Sverige, och då främst i Halland, och delar av året i Oaxaca, Mexiko. Utöver arbete består det dagliga livet av familjesamvaro, film, böcker, mat och boxningsträning.

Limabacka Kvarn is based in Halland and also operates Gissleberga mill in Skåne. In addition to the mills, the business consists of Härjedalsbröd and Fjälltaco in the north, as well as Gothenburg Chocolate Factory in the heart of Gothenburg.

Aside from my work with Limabacka Kvarn, I engage in my own photo and film projects.

Limabacka Kvarn är baserat i Halland och driver dessutom Gissleberga kvarn i Skåne. Utöver kvarnarna består verksamheten av Kvarnbageriet, Kvarnskafferiet, Kvarnrosteriet, Härjedalsbröd, Fjälltaco samt Göteborgs Chokladfabrik i hjärtat av Göteborg.

Vid sidan av arbetet med Limabacka Kvarn ägnar jag mig åt fotoprojekt och filmprojekt som ofta hänger samman med reselust och kulturell nyfikenhet.